Сүүрс...

Сүүрс алдам

Түнэр шөнө

Сүүтийн зогсох нь

Гэрлийн шоно.

0 Сэтгэгдэл:

Post a Comment