Цөхрөлийн сонет

Онгон сэтгэл минь занданшив

Омголон зүрх минь чулуужив

Очтой нүд минь унтрав

Оргилуун хүсэл минь замхрав

Орь дуу минь сарнив

Оюун бодол минь самуурав

Одоо надад хэн ч хэрэггүй.

Охидоос болж занданшив

Охидоос болж чулуужив

Охидоос болж унтрав

Охидоос болж замхрав

Охидоос болж сарнив

Охидоос болж самуурав

Одоо надад хэн ч хэрэггүй.

0 Сэтгэгдэл:

Post a Comment