H Э Г У Р Л А Г


Цонхны хаалтыг туулан нар дэвтэрт тусна

Нарны туяаг туулан үзэг цаас эрээчнэ...нэг урлаг
Эрээн цаас энгэрийн халаасанд
Эндээс гараад цас гишгэх...нэг урлаг
Эхний тэр мөрөнд агаарыг туулан нар тусна
Тэнгэр үргэлж бороотой тул солонго татна...нэг урлаг
Нар тусаж, цаас эрээчиж, цас тамгална
Нар тусна, солонго татна...нэг урлаг.
*Эргээд ирдэг ч болоосой.

Цаг хугацаа

0 Сэтгэгдэл:

Post a Comment